à 10 minutes de Brive La Gaillarde.
Ouvert toute l’année.

` Reserveren

 

Algemene verkoopvoorwaarden RESIDENCE LES COLLINES

 

In overeenstemming met de artikelen 95 tot 103 van besluit n° 94-490 van 15 juni 1994 van de algemene boekingsvoorwaarden

1 – De toepassing van de algemene boekingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gerealiseerd op de web-site site www. residencelescollines.com. Ze zijn van toepassing op alle contracten tussen de camping en zijn clienten.

Iedere client erkent op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden aangaande de boeking van zijn verblijf, voor zichzelf en iedere andere persoon deelnemend aan het verblijf.

Volgens de wet, zijn de huidige algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan iedere client voorafgaand van het afsluiten van een contract voor een verblijf/ accomodatie. De algemene voorwaarden kunnen ook verkregen worden, na een schriftelijk verzoek geadresseerd aan het kantoor van de instelling.

 

2 – Reserveringsvoorwaarden

2.1 Prijs et betalingsvoorwaarden

De prijs van het verblijf is vermeld in EURO’S, inclusief BTW. Wij vragen u aandacht voor het feit dat de toeristenbelasting niet in de prijs is ingegrepen en terplekke betaald moet worden.

Voor alle reserveringen: Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. De verhuur gaat alleen van kracht na ons akkoord en na de ontvangst van de volledige betaling en de reserveringskosten.

Na een niet gemelde vertraging, wordt na 24 uur na de aankomstdatum, zo als vermeld in het reserveringcontract, de verhuur weer vrijgegeven. Na deze periode en na het ontbreken van een geschreven annulering, vervalt de reservering en vervalt de aanbetaling aan de directie van de camping.

Een client die een contract voor een bepaalde tijd heeft ondertekend, kan op geen enkele manier de bezetting handhaven. De duur van het verblijf komt overeen met de tijdsduur vermeld in de huurovereenkomst.

De tijdsduur van de verhuur kan niet langer dan 90 dagen bedragen.

Volgens de artikelen L.441-6 et D.441-5 van het wetboek van koophandel, voor iedere te late betaling (de dag na de datum vermeld op de faktuur), wordt er een boete verheven met een jaarlijkse rente van 12% + een boete van 40 €.

Bij vooruitbetaling wordt geen enkele korting toegewezen. De betalingen worden gericht aan « la SPL Brive Tourisme Agglomération » die als agent optreedt voor de rekening van « Communauté d’Agglomération de Brive » (samenvoeging van gemeentes/agglomeratie van Brive) , exploitant van de Résidence Les Collines de Sainte-Féréole.

2.2 Kosten en schoonmaak

In sommige verhuren zijn kosten inbegrepen. Alle overmatig gebruik van bijvoorbeeld electriciteit wordt in kosten gebracht voor het vertrek van de client , idem voor de toeristenbelasting.

Het schoonmaken van de accomodatie is opgenomen in het « pack confort » en is verplicht vanaf de reservering van uw verblijf . U kunt terplekke een tarief opvragen voor de schoonmaakkosten/ diensten (tarief, reservering en betaling terplekke).

2.1.1 Reservering

De reservering gaat in na het ontvangen van de aanbetaling van 30% van de prijs van het verblijf en de dossier – en reserveringsskosten : 20 €, en na dat « La Résidence les Collines » het door de client getekend contract heeft ontvangen (binnen 30 dagen vanaf de datum van verzending).

De client is verplicht om het verschuldige saldo binnen 30 dagen voor aankomst te betalen.

Voor reserveringen na 30 dagen voor aankomst, gaat de verhuur in na ontvangst van het totale bedrag van het verblijf.

De reserveringen waarvan geen betalingen zijn ontvangen, worden beschouwd als geannuleerd. Vanaf dit moment wordt de accomodatie opnieuw in de verhuur aangeboden.

De huurovereenkomst is overeengekomen voor een maximaal aantal personen. Als de capaciteit van de personen de accomodatie overschrijdt, kan de dienstverlener de extra personen weigeren. Als de client hier voor het contract wilt onderbreken, blijft het huurbedrag van kracht.

2.2 Veranderingen van de reservering en onderbreken van het verblijf

Geen enkele korting zal worden toegezegd in geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek.

In geval van onderbreking van het verblijf door de client, zal er geen restitutie plaats vinden, tenzij de reden voor de onderbreking wordt gedekt door de annuleringsverzekering van de client.

2.2.2 Aankomst en vertrek

De client wordt gevraag contact op te nemen met la Résidence la Colline enkele dagen voor zijn aankomt om het tijdstip van aankomst door te geven.

Tenzij anders overeengekomen, moet de client zich melden op het tijdstip dat vermeld staat in het overeengekomen huurcontract en op de openingstijden van de receptie van de Résidence la Colline. Sauf avis contraire, le client doit se présenter le jour mentionné sur le contrat, aux horaires d’ouverture de l’accueil de la Résidence Les Collines (openingstijden afhankelijk van de tijd van het jaar). In geval van verlate aankomst of annulering op het laatste moment, gelieve z.s.m. contact op te nemen met la Résidence Les Collines ( het telefoonnummer staat vermeld op het contract) of indien niet aanwezig, l’Office de tourisme de Brive.

Bij vertraging en die hierdoor niet gebruikte diensten, geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

U wordt gevraag om de accomodatie op de dag van vertrek voor 10h30 te verlaten.

2.3 Annulering

Alle niet op tijd betaalde reserveringen worden volgens de algemene verkoopvoorwaarden geannuleerd.

Voor elke door de client geannuleerde reservering, Pour toute annulation du fait du client, is de vergoeding als volgt: de 20 € reserveringkosten worden niet terug betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het tijdstip waar op de annulering heeft plaats gevonden en de datum van aankomst van het gereserveerde verblijf :

  • annulering van meer dan 30 dagen voor aankomst : geen terugbetaling, de borg blijft 30 % van het verblijf
  • annulering tussen le 30 en 8 dagen voor de aankomst, terugbetaling van 50% van het bedrag betaald voor het verblijf
  • annulering van minder dan 8 dagen voor aankomst : terugbetaling van 10% van het bedrag betaald voor het verblijf
  • in geval dat de client geen enkele annulering meldt, zal er geen enkele restitutie plaats vinden

Voor elke annulering in opdracht van la Résidence Les Collines, behalve in bijzondere omstandigheden van overmacht, krijgt de client het gehele bedrag door hem betaald terug alsmede een vergoeding voor het dragen van ongemak, gelijk aan een annulering op de datum van aankomst. Deze bepalingen zullen op geen enkele manier een opstakel zijn voor een beminnelijke schikking.

2.4 Herroepingsrecht

De wettelijke bepalingen inzake het herroepingsrecht bij verkoop op afstand, in het kader van het recht op herroeping zijn niet van toepassing op toeristische diensten (article L.121-20-4 du Code de la consommation).

In dit geval voor elke reservatie voor een verblijf op de camping, heeft de client geen enkele recht op herroeping.

2.5 Annulering en aansprakelijkheidsverzekering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze vezekering biedt u de mogelijkheid van restitutie van de door u betaald bedragen voor uw verblijf, in geval van annulering of vervroegd vertrek in sommige gevallen (ziekte, ongeval…).

Tarieven : 3 % van de totale prijs van het verblijf (met uitzondering van aanvullende diensten en opties die niet terugbetaald kunnen worden)

De client is aansprakelijk voor alle door hem aangerichte schade en gevraagd om de schade bij zijn verzekeringsmaatschappij (annulering – of aansprakelijkheidsverzekering), is dit niet het geval daar raden wij u aan een verzekering af te sluiten.

Er is een mogelijkheid om voor een toeristische-accomodatie een annuleringsverzekering af te sluiten met aansprakelijkheid en repatriëring assistantie. Deze verzekering wordt vermeld op het huurcontract.

In het geval dat u niet akkoord gaat met deze verzekering, vragen wij de client/ huurder om ons binnen 72 uur te informeren via e-mail na de ontvangst van het contract, alsmede een certificaat te overleggen van de persoonlijke annulerings/aansprakelijkheidverzekering met dekking voor roerende- en onroerende goederen..

Op het moment van inschrijving ontvangt de client een samenvatting van de algemene voorwaarden van de reis/annuleringverzekering. Het VVV- kantoor van Brive la Gaillard is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

3 – Het verblijf

3.1 Aankomst en vertrek

In de verhuur: de aankomsten en checkouts kunnen tijdens het seizoen dagelijks en per uur variëren. De aankomst –  en vertrektijden/dagen worden bij uw reservering bevestigd. Wij raden u aan voor u aankomst en/of uw vertrek deze informatie te controleren.

Over het algemeen is de aankomst na 16h00 en het vertrek voor 10h00 in juli en augustus. (voor de andere periodes op aanvraag).

Voor ieder verblijf waarvan de sleutel na 10h00 wordt terug gebracht, wordt een extra nacht in rekening gebracht. Iedere verlenging van het verblijf dient 48 uur voor het vertrek te worden door gegeven.

3.2 Borg

Op het moment van aankomst wordt er een borgsom gevraagd. De borg wordt terug betaald op de dag van vertrek, tijdens de uren dat de kassa open is, en na een inventarisatie.

Er is overeengekomen dat er een inventarisatie plaats vindt aan het begin van uw verblijf en aan het einde van uw verblijf.

Elk verlies of schade zal resulteren in een compensatie. De schade en/of verlies wordt in rekening gebracht en zal aan de prijs van het verblijf worden toegevoegd, even als iederen accomodatie dat niet netjes en schoon wordt afgeleverd. Als u niet terplekke aanwezig kunt zijn voor de inventarisatie, wordt de borg terug gegeven per post.

3.4 Huisdieren

In de beschrijving van de accomodatie staat vermeld dat huisdieren geaccepteerd worden. Bij het ontbreken van deze vermelding, worden huisdieren niet geaccepteerd in de gehuurde accomodatie.

De accomodaties waar huisdieren accepteerd worden, zijn gelimiteerd tot een huisdier per verblijf, tenzij er vooraf toestemming is gevraagd aan het team van de residentie.

In alle gevallen zijn de eigenaren van huisdieren verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht aan de accomodatie. In geval van schade wordt de client verantwoordelijk gesteld en de kosten voor schade en/of reparatie worden in rekening gebracht.

De eigenaren van huisdieren moeten er voor zorgdragen voor het goede gedrag van hun huisdier en dat er geen enkele overlast (lawaai) zal plaats vinden en de andere clienten terplekke aanwezig gerespecteerd worden.

3.5 Reglement              

Zo als de wet vereist moet u zich aan de regels houden die door de prefectuur geïntroduceerd zijn. De huisregels zijn weergegeven bij de receptie en op aanvraag kan u een copy ontvangen.

 4 – Aansprakelijkheid en klachten

Elke klacht met betrekking tot de verhuur/locatie, de beschrijving van de accomodatie of inventaris kan ingediend worden vanaf de 3e dag van het verblijf. Gelieve het door u ingevulde evaluatieformulier aan het einde van uw verblijf aan ons terug te geven. Wij danken u bij voorbaat.

De verantwoordelijkheid van de toeristische accomodatie structuur kan niet worden geactiveerd indien er bewijs is van niet – of slecht uitvoeren van de overeenkomst, en is toe te schrijven aan de client of aan een onvoorziene en onoverkomelijke derde, of door een geval van overmacht.

5 – Persoonsgegevens

Op de grond van de wet n° 78-17 van januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en privégegevens, heeft de client ten alle tijde een recht van toegang, rectificatie en het recht van herroeping aangaande persoonsgegevens verkregen via een reservering van een touristische accomodatie.

6- Bewijs van elektronische bestellingen

Er wordt tussen de beiden partijen uitdrukkelijk overeengekomen, dat volgens het burgerlijkwetboek artikels 1316, de door Brive Tourisme opgeslagen systeem gegevens vanzelf sprekend zijn. 

Elementen zoals ontvangst of overdracht van gegevens die door de partijen worden uitgewisseld, en vermeld staan op de informatiesystemen van Brive Tourisme, zullen algemeen zijn, tenzij het schriftelijk bewijs van de client het tegendeel bewijst. De strekking van het bewijs van de door de informatiesystemen van Brive Tourisme geregistreerde gegevens moet indentiek zijn aan het schriftelijke document. 

Op grond van artikel L 134-2 van het wetboek van verbruik van goederen, zal Brive Tourisme alle elektronische reserveringen die zijn gemaakt voor een bedrag vanaf 120 € of meer, vanaf de datum van aflevering, voor 10 jaar opslaan. De betrokken client kan toegang krijgen tot de gearchiveerde documenten, volgens artikel 16 (zie hierboven). 

7 – Toegepast recht

De voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en met name de bepalingen van de wet aangaande het tourisme, eventuele geschillen aangaande de toepassing hier van, vallen onder de bevoegdheid van de « Tribunal de grande Instance » of de « Tribunal de Commerce van Brive-la-Gaillarde (gerechtshof van Brive la Gaillarde).

De documenten en informatie uitgewisseld tussen de client en de toeristische structuur zijn in het Frans uitgedrukt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULERINGSVERZEKERING SEIZOENSVERHUUR – LES COLLINES DE SAINTE-FEREOLE

ANNULERINGSVERZEKERING VOOR SEIZOENSVERHUUR Samenvatting van de contractgaranties Groupe N° FRBOTA15127

Deze garanties zijn ontworpen voor huurders van seizoens gebonden accomodatie en bieden de mogelijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten met bijstand voor elk verblijf minder dan 90 dagen, in de landen van West-Europa.

AARD VAN DE ACCOMODATIE: Villa’s, appartementen, caravans, mobile homes.

VERZEKERAAR : ACE European Group Limited – verzekeringsmaatschappij in engelsrecht met een kapitaal van 544 741 144 € ingezeten: 100 Leandenhall Street, London, EC3A 3BP, geregistreerd onder N° 01112892 en waar het bijkantoor in Frankrijk is gevestigd op Le Colisée, 8, avenue de l’Arche à Courbevoie 92400, Indentificatie N° 450 327 374 Nanterre. ACE European Group Limited is onderworpen aan de controle van Prudential regulation Authority PRA 20 Moorgate, London EC2R

6DA, Royaume Uni en Financial Conduct Authority FCA (25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londre E14 5HS, Royaume Uni).

Aanbevolen verzekeraar : Cabinet DE BELEM, Société de Courtage d’assurance, SARL met een kapitaal van 30 000 €- RCS Bordeaux 483200747.

INGANGSDATUM EN DUUR VAN DE GARANTIES: De annuleringsverzekering gaat van kracht de dag na de betaling van de premie en voor de periode van de reservering. De andere garanties zijn alleen actief tijdens de duur van het verblijf (inclusief de heen – en terugreis van de assistantie).De begunstigde verwerft  de garanties na de ondervan de verzekering tekening van het contract en na betaling van de premies vermeld in dit contract of eventuele aanvulling van dit contract.

VERZEKERING EN BIJSTAND

1-Annuleringen / Onderbreking verblijf / Vertraging aankomst.

De verzekeraar dekt de verzekerde voor restitutie van borgsommen, aanbetalingen en/of het resterende saldo voor de volgende gebeurtenissen, met een maximum van 15 000 € per claim.

a) Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van iedere persoon die in het contract vermeld staat. Hun echtgenoot (of samenwonende onder een dak). Hun rechtstreekse afstammelingen of voorouders. Broers, zussen, zwagers, schoonzussen. Schoonzonen en schoondochters. Neven en nichten (alleen in geval van overlijden). Hun vervangers in het kader van een vrijberoep (op voorwaarde dat hun naam bij de afsluiting van het contract vermeld staat).

b) Aanzienlijke schade veroorzaakt aan de lokalen van de persoon die reserveert (privé-lokaal of beroeps-lokaal), een hoofdwoning of tweede woning en door: het gevolg van brand, explosie, wateroverlast of diefstal optredend binnen 48 uur voor het begin van het verblijf of tijdens het verblijf en waarvoor de huurder van de accomodatie verplicht is het verblijf te onderbreken voor het herstel van de schade.

c) Ernstige schade aan het voertuig, als gevolg van een ongeval, opgetreden binnen 48 uur voor het vertrek met als gevolg dat de verzekerde het voertuig niet kan gebruiken.

d) Onslag door economische redenen (of echtgenoot /partner) mits dat de ontslag periode is ingegaan na de reservering van het verblijf.

e) Mutatie van de persoon die gereserveerd heeft (of echtgenoot/ partner) op initiatief van de werkgever, met als gevolg een verplichte verhuizing, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de kennisgeving heeft plaats gevonden na de reservering. 

f) Belemmeringen of stakingen desdanig gevolgd, dat de huurder vertraging heeft en niet op de afgesproken tijd in zijn gehuurde accomodatie aanwezig kan zijn, op welke wijze dan ook (auto, trein, vliegtuig of boot) en die tot gevolgd een vertraging van minimaal 48 uur geeft.

g) Natuurrampen die onder de wet van 13/07/1982 vallen en volgens de plaatselijke autoriteiten, resulteren in een verbod van verblijf in de gehuurde accomodatie, tijdens de gehele of gedeeltelijke periode van het verblijf. Voor vergoeding voor wat voor gebeurtenis dan ook, moet de client in bezit zijn van een annuleringsverzekering. 

h) Overtollige sneeuw in een wintersportgebied dat hoger ligt dan 1200 meter, voor elk verblijf tijdens de openingsperiode van de wintersportgebieden en die tot gevolg heeft dat 2/3 van de skiliften gesloten zijn.

2 Opeenvolgende dagen, binnen 5 dagen voor het vertrek.

i) Oproep als getuige rechtzaak, alleen als de oproep plaats vindt na het moment van reservering.

Onderbreking van het verblijf :

Vergoeding van  niet gebruikte pakketten -, lessen – en verhuur van sportartikelen, evenredig verdeeld met een maximim van 300 €/ per persoon. (voor elke sport) buiten speciale verblijf/package aanbiedingen.

Een persoonlijk ongeval :

In geval van overlijden : 10.000 €/per persoon. In geval van blijvende invaliditeit : 10.000 €/per persoon.

2-Assistentie / Repatriëring.

ACE Assistance organiseerd en ondersteund de volgende diensten: Repatriëringskosten, kosten medischevervoer: de werkelijke kosten.

Kosten van opsporing en reddingsoperaties in de bergen en in de zee: 20.000 €/ per geval. Terugkeer van verzekerde metgezellen: werkelijke kosten/per persoon.

Aanvullende vergoeding van medischekosten in het buitenland: 5.000 €/per persoon. Repatriëring van het lichaam in geval van overlijden: werkelijke kosten. Kosten van de doodskist : 1.000 €/per persoon.

Juridische begeleiding in het buitenland : 5.000 €/per persoon. Vooruitbetaling van een borgsom in het buitenland : 7.500 €/per persoon.

In het geval Assistentie/ Repatriëring

In geval van nood en voorafgaand elke ingreep met betrekking tot de garanties van het contract, neemt u contact op met ACE ASSISTANT op +33(0) 1 40 25 50 25 met vermelding van uw volledige namen en voornamen, het nummer van de overeenkomst 920741 en het contract- polisnummer.

3-Aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekeraar staat garant voor de financiële gevolgen die u zal kunnen lijden als huurder van een vakantiewoning/ seizoenswoning, met als gevolg van letsel of schade veroorzaakt in de door de huurder bovengenoemde lokalen.

Index van huurder jegens eigenaar :

Brand/explosie/ implosie : maximum per gebeurtenis 1 500 000 €

Wateroverlast : maximum per gebeurtenis 1 500 000 €

Index huurder jegens buren en derden :

Brand/explosie/implosie : maximum per gebeurtenis  450 000 €

Wateroverlast : maximum per gebeurtenis   450 000 €

4-Clausule aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekeraar vergoedt de eigenaar tot 2300 € voor niet moedwillige schade aan roerende goederen die deel uit maken van de gehuurde woning met een eigen risico van 45 €.

DISCLAIMER

DE VOLGENDE GEBEURTENISSEN VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE :

–    HET FEIT VAN PERSONEN DIE NIET IN HET CONTRACT VERMELD STAAN

–   FEITEN DIE BEKEND WAREN VOORAFGAAND AAN DE RESERVERING VERERGERING VAN EEN REEDS BESTAANDE ZIEKTE WORDT NIET ALS ZODANIG GEZIEN

–   COMPLICATIES TIJDENS EEN ZWANGERSCHAP OF BEVALLING, DIE NIET TE RECHTVAARDIGEN ZIJN GEBONNEN ZIJN VOOR DE RESERVERING 

–    EEN ZIEKTE VAN PSYCHOLOGISCHE AARD DIE GEPAARD GAAT MET EEN ZIEKENHUISOPNAME VAN MINUMUM 4 DAGEN VOOR DE DATUM VAN HET VERBLIJF

HET VERGETEN VAN EEN VACCINATIE DOOR DE VERZEKERDE.

–    ONGEVALLEN ALS GEVOLG VAN HET BEOEFENEN VAN DE VOLGENDE SPORTEN : Bobslee, Klimmen, Skeleton, Bergsport, Competitie sleeën, alle luchtsporten, ook die als gevolg zijn van deelname of training voor een wedstrijd of wedstrijden.

EEN CHIRURGISCHE OF MEDISCHE INGREEP GEPROGRAMMEERD VOOR DE RESERVERING VOOR DE VOLGENDE GEVALLEN

GEDROGEERD ZIJN NA HET GEBRUIK VAN DRUGS, VERANDERING VAN DE GEZONDHEID NA HET INNEMEN VAN NIET VOOR GESCHREVEN MEDICIJNEN, GEZONDHEIDSPROBLEMEN/ REACTIES NA EEN VACCINATIE, OF EEN VLIEGREIS DOOR BESTAANDE GEZONDHEIDSPROBLEMEN.

SCHADE AAN DE VOOR DE VERZEKERDE BESCHIKBAAR GESTELDE ELEKTRISCHE APPARATEN.

–    SCHADE NA HET REGELMATIG VERKEERD GEBRUIKEN EN NIET IN OVEREENSTEMMING ZO ALS VERMELD IN HET HUURCONTRACT.

–    SCHADE AAN SLOTEN, ROLLUIKEN  EN STORES.

–    BURGER – OF BUITENLANDSE OORLOGEN, RELLEN, AANSLAGEN EN VOLKSBEWEGINGEN.

–   BRAND ALS GEVOLG VAN NUCLEAIRE OF CHEMISCHE OORZAKEN EN NATUURRAMPEN.

–    HET NIET RESPECTEREN VAN DE VOORDELEN VOORZIEN IN HET HUURCONTRACT, WAT DE REDENEN OOK ZIJN.

–    ALLE IN U EIGEN INITIATIEF GENOMEN HANDELINGEN ZONDER ONS AKKOORD.

5-AANGIFTE VAN EEN CLAIM/ SCHADE.

In geval van annulering, Onderbreking verblijf, Verlate aankomst of Aansprakelijkheid.

Neemt u onmiddelijk contact of het met het verhuurbedrijf en stuur een complet geschreven verklaring per post binnen 5 dagen na dat u de schade heeft ondekt, aan DE BELEM, naar het volgende adres :

Cabinet DE BELEM

1, Allée Des Ecureuils

33185 Le HAILLAN

Vergeet u niet om in uw geschreven aangifte te vermelden: uw volledig adres, uw telefoonnummers, de naam van het verhuurbedrijf, een copy van uw huurcontract, data van aankomst en vertrek en alle andere nuttige informatie.

Nooit vergoedt zijn :

– de verzekeringspremie, kosten dossier/ contract/ aanvraag en alle andere kosten die niet in de berekening van de premie opgenomen zijn.

SPECIFIEKE DEFENITIES VAN DE VERZEKERING : Toegepast in het bestaande contract, termologie:

Verzekeringsnemer : diegene die reserveerd en alle personen vermeld in het reserverings/huurcontract.

Ziekte : Een wijziging van de gezondheid dusdanig geconstateerd door medische autoriteit, en die de zieke verbiedt zijn huisadres te verlaten of het ziekenhuis waar de zieke verzorgd wordt, vanaf het begin van de reservering van het verblijf, en tot gevolg heeft de absolute stopzetting van elke professionele aktiviteit of andere en het stopzetten van het verblijf.

Ongeval : elke overwachte gebeurtenis, die lichamelijk letsel veroorzaakt, zonder opzettelijke schuld van de verzekerde en die tot gevolg heeft dat de verzekerde verplicht zijn verblijf moet stopzetten.

Als het huurcontract meerdere huurders voorziet, dan is ieder voor verzekerd voor zich zelf, in dit geval, is het noodzakelijk om aan het verzekeringskantoor DE BELEM alle gegevens van elke huurder door tegeven.

Indien nodig,

U bindt zich als ondertekende van een annuleringsverzekering, ingeval van schade, annulering van uw verblijf, verlate aankomst, onderbreking verblijf dat een medisch adviseur van de verzekering toegang heeft tot uw medisch dossier om de garantie mogelijk te maken.

Cabinet De BELEM Société de Courtage d’Assurance. 1, Allée des Ecureuils – 33185 Le HAILLAN – Tel : 05 56 35 11 32

E-mail : cabinetdebelem@wanadoo.fr – Site Internet : www.cabinetdebelem.fr

SARL met een kapitaal van 30 000 € – RCS Bordeaux 483 200 747 – Code NAF 672Z – Siret 483 200 747 00010 – ORIAS N° 07 005 009

SPL Brive Tourisme Agglomération19 rue Maréchal Brune, 19100 Brive La Gaillarde. Tel : 05 55 24 08 80 – Fax : 05 55 24 43 59 – service.accueil@brive-tourisme.com
Capital 225000€ – N° de Siret : 79889091900011 – APE: 9104Z – N°TVA Intracommunautaire FR 677 9889 0919 – RCS Brive 798 890919.Régime particulier des Agences de voyages, Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours: IM019140001 – Adhérant auprès de l’organisme de garantie collective: APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme). Assurance responsabilité civile professionnelle : AXA France IARD SA n°6982290804 (souscrit par l’intermédiaire de Dufaud Courtage). N° de licence d’entrepreneur de spectacles 2-1008593/3-1008594
www.brive-tourisme.com